Oakland Service Oy palveluksessanne

Oakland Service Oy on yksityinen, ketterä ja kasvava teollisuuspuhdistuspalveluita tuottava yritys. Yrityksemme vastuuhenkilöillä on 10 – 20 vuoden kokemus teollisuuden, rakennusteollisuuden ja merenkulun vaativista erikoispuhdistuksista. Palveluissamme tinkimätön asenteemme ja ammattitaitomme yhdistyy nykyaikaiseen laitekantaan. Pystymme näin takaamaan asiakkaillemme toivotun työtuloksen kustannustehokkaasti ja työturvallisesti.

 

Palvelemme asiakkaitamme koko Suomen alueella toistaiseksi kolmesta toimipisteestämme käsin: Helsingistä, Turusta ja Lappeenrannasta.

Korkeapainepesu

KORKEAPAINEPESU, MAALINPOISTO JA VESIPIIKKAUS 200 BAR– 3 000 BAR

Tarjoamme korkeapainepesuja kaikissa paineluokissa 200 barista 3 000 bariin.

Korkeapainepesu on nopea ja ympäristöystävällinen menetelmä erilaisiin teollisuuden kohteisiin kuten, voimalaitos kattiloiden, säiliöiden, lämmönvaihtimien, putkistojen, siltojen ja talojen julkisivujen pesuissa. Myös telakkateollisuudessa laivojen vuosihuoltojen yhteydessä pinnat pitää saada tehokkaasti puhtaaksi ja korkeapainepesu soveltuu tähän hyvin. Pesua voidaan tehostaa erilaisilla lisälaitteilla ja pesuaineilla, myös kuuma vesi soveltuu tiettyihin kohteisiin.

Pienimmän painealueen (200 bar – 500 bar) korkeapainepesurit ovat tarvittaessa kaikki myös kuumavesipesureita. Käytämme niitä tyypillisesti erilaisissa pintojen pesuissa, olivat ne sitten kiinteistöjä, tuotantolaitteistoja, säiliöitä, laivoja tai muita vastaavia kohteita.

Isommilla korkeapainelaitteilla (1 000 bar ja siitä ylöspäin) onnistuvat monipuoliset teollisuuden puhdistukset ja esimerkiksi vesipiikkaukset – tarvittaessa myös vesipiikkausrobotilla.

Tehokkaimpia 3 000 barin laitteita, ns. UHP-laitteita (Ultra High Pressure) käytetään muun muassa erilaisissa teollisuuden pesukohteissa sekä pinnoitteiden poistossa. Ne soveltuvat myös ruosteen ja maalinpoistoon teollisuudessa, rakennusteollisuudessa ja merenkulussa.

Kysy lisää

oakland_service_tyomies_kaivannossa3

Suurtehoimuroinnit -ja puhallukset

SUURTEHOIMUROINNIT JA -PUHALLUKSET

Suurtehoimurit lienevät tuttuja laitteita useimmille asiakkaillemme erilaisista imurointikohteista. Imuroitava aines voi olla mitä tahansa mikä mahtuu letkusta sisään: kiveä, tuhkaa, hiekkaa, tiilimurskaa, eristeitä jne. Myös kosteiden aineiden ja jopa nesteen imurointi onnistuu ns. pisaraimurointina syvistä kohteista.

Imuroinnissa käytetään tehokkaita imuautoja, joissa on tyypillisesti 5” – 6” imulinja, jota pitkin tavaraa voidaan imeä jopa 300 metrin vaakaetäisyydeltä. Korkeuseroa voi olla myös varsin reilusti, parhaimmillaan n. 50 metrin luokkaa.

Imurointi mahdollistaa myös ylä- ja alapohjien eristeiden poiston tehokkaasti ja pölyttömästi. Suurtehoimureilla voidaan suorittaa myös massanvaihto esim. alapohjissa imuroimalla vanha maa-aines pois ja puhaltamalla uusi tilalle. Puhaltaa voidaan melkein mitä materiaalia tahansa: sepeliä, pellettiä, leca-papua jne. Tällöin saadaan mahdollinen imuroitu tuote uusiokäyttöön ja vältytään ylimääräisiltä jätemaksuilta ja kaatopaikkakäynneiltä.

Kysy lisää

oakland_service_kaivonsulatus5

Viemäri- ja putkistohuolto

VIEMÄRI- JA PUTKISTOHUOLTO

Viemäreiden ja putkistojen puhdistuksissa ja avauksissa käytetään yleensä ns. yhdistelmäautoja. Yhdistelmäautoissa on samassa yksikössä sekä imulaitteisto säiliöineen että puhdistusta varten tarvittava korkeapainepumppu, joka yleensä tuottaa huomattavan suuren vesimäärän. Kalustostamme löytyy riittävästi potkua jopa 1 400 mm halkaisijaltaan olevien putkien puhdistukseen. Kuumaa vettä tuottava yhdistelmäauto soveltuu erityisen hyvin esim. rasvakaivojen sekä rasvaa tai öljyä sisältävien putkistojen ja viemäreiden puhdistukseen.

Muut märkäimut
Hoidamme säiliöiden tyhjennykset, nesteiden sekä märkien aineiden imut ja pumppaukset teollisuudessa, rakennusteollisuudessa ja laivoilla. Tarvittaessa myös ADR-kalustolla.

Kysy lisää

oakland_service_kuivajaapuhallus

Kuivajääpuhallus

Kuivajää-, sooda-, hiekka- ja lasikuulapuhallukset; erilaiset pintapuhdistusmenetelmät kohteen tarpeen mukaisesti.

KUIVAJÄÄPUHALLUS
Kuivajääpuhallus (hiilidioksidijääpuhdistus) on suurelle yleisölle melko tuntematon menetelmä ja siksi haluamme esitellä sitä tässä hieman yksityiskohtaisemmin.

Historia ja alkuperä
Kuivajääpuhdistuksen historia juontaa juurensa reilun 20 vuoden taakse Yhdysvaltoihin, jossa se kehitettiin ilmailun tarpeisiin lentokoneiden alumiinisten osien maalinpoistoon. Sittemmin kuivajääpuhdistus on levinnyt rakennusteollisuuden, teollisuuden ja kiinteistönhoidon erikoispuhdistusratkaisuksi.

Kuivajääpuhdistuksen suurimmat edut ja hyödyt

 1. Kuivajääpuhdistus ei aiheuta mekaanista kulumista, naarmuuntumista tai syöpymistä puhdistettavalle kohteelle. Näin kuivajääpuhdistus soveltuu useimmiten myös kaikkein herkimmille laitteille ja aroille kohteille, myös sähkölaitteille.
 2. Kuivajääpuhdistus mahdollistaa laitteiden puhdistuksen niiden ollessa asennettuna paikallaan. Tämä vähentää asennuskustannuksia ja myös mahdollistaa herkästi likaantuvien laitteiden puhdistuksen useammin.
 3. Kuivajääpuhdistus ei aiheuta kosteutta ja soveltuu siksikin herkimmille kohteille. Se on turvallinen piirilevyille, sähkölaitteille, johdotuksille jne.
 4. Puhdistusmenetelmä ei tuota lisäjätettä ja pienentää siten jätteenkäsittelykustannuksia.
 5. Kuivajäällä saa puhdistettua ahtaatkin välit tehokkaasti.
 6. Kuivajääpuhdistusmenetelmä minimoi suojauskustannukset ja jälkisiivouskustannukset.
 7. Jälkityöt ovat heti mahdollisia: maalaus tai muu pintakäsittely, öljyäminen, rasvaus jne. voidaan tehdä välittömästi kuivajääpuhdistuksen jälkeen, sillä menetelmä ei tuota kosteutta. Vedestä puhumattakaan. Pinnat ja rakenteet pysyvät siis menetelmää käytettäessä kuivina.
 8. Menetelmä on turvallinen käyttäjille ja ystävällinen ympäristölle. Puhdistuksessa ei käytetä lainkaan kemikaaleja. Lisäksi kuivajää valmistetaan ilmassa olevasta hiilidioksidista, joten se on ilmastovaikutukseltaan neutraali.
 9. Menetelmän vaatimat suojaetäisyydet ovat pienet, joten muiden töiden tai työvaiheiden tekeminen onnistuu hyvin samassa tilassa.
 10. Kuivajääpuhallus soveltuu tehtäväksi niin sisällä kuin ulkona ja – toisin kuin esim. korkeapainepesu – myös pakkasella.

Miten puhdistus tapahtuu?
Yksinkertaistettuna kuivajääpuhdistuksessa puhalletaan kuivajääpuhalluslaitteella joko 3 mm tai 1,5 mm halkaisijaltaan olevia hiilidioksidijääpellettejä paineilmalla. Jään lämpötila on -79° C. Työssä on useita eri muuttujia (ilmanpaine, jään koko ja määrä, käytettävä suutin, suuttimen etäisyys, puhdistuskulma jne.), joita varioimalla saadaan toivottu lopputulos. Esimerkiksi niin, että puhdistettavalta pinnalta lähtee lika pois mutta maali jää tai tarvittaessa niin, että maalikin lähtee. Haastavaa, mutta hauskaa!

Kuivajääpuhdistuksen teho perustuu kolmeen voimaan

 1. Mikrotason lämpöenergian siirto: kuivajää (= hiilidioksidijää) on -79℃ lämpötilaltaan ja osuessaan likakerrokseen se haurastuttaa poistettavan aineksen, supistaa sitä ja saa näin sen irtoamaan alustastaan.
 2. Liike-energian siirto: Kuivajääpelletit törmäävät kylmään, haurastuneeseen poistettavaan ainekseen ja saavat sen murtumaan.
 3. Sublimoitumisenergian siirto: Osuessaan puhdistettavaan, lämpimämpään pintaan, kuivajää sublimoituu suoraan kiinteästä olomuodosta kaasuksi, jolloin kuivajään tilavuus kasvaa silmänräpäyksessä 800 kertaiseksi. Samalla se nostaa poistettavan aineksen pinnasta aiheuttamatta puhdistettavalle pinnalle mekaanista rasitusta tai kulumaa.

Missä kuivajääpuhdistusta voidaan käyttää?
Kuivajääpuhdistukselle löytyy käyttökohteita vaikka mistä: kiinteistöhuollossa ja rakennusteollisuudessa, teollisuudessa, jälkivahinkojen torjunnassa, energian tuotannossa, ruoka- ja juomateollisuudessa, lääketeollisuudessa, painotaloissa, museotoimen restauroinneissa, ilmailussa ja merenkulussa. Lista on loputon!

Tyypillisimpiä kuivajääpuhdistuksien kohteita ovat:

 • Sisärappuset, rappukäytävät ja kulkuväylät
 • Betonielementit, -tasanteet ja -nousut, muurit, sokkelit, katot, rännit ja syöksytorvet
 • Lattiat ja seinät (myös rappausten poisto, tiiliseinien hellävarainen puhdistus, etenkin jäkälän ja muun kasvuston poisto yms.). Soveltuu erinomaisesti saneerauskohteisiin.
 • Julkisivut, parvekkeet sekä sisä- ja ulkolaatat
 • Ikkunoiden ja ovien karmit
 • Saumausjäämät esim. kivisokkeleista ja -muureista, maali- lakka-, bitumi-, uretaani- ja rappausjäämät sekä valumat.
 • Homeet, kalkki- ja purukumijäljet, graffitit ja lautamuottivalun tikkujäämät
 • Sähkökeskusten sekä sähkömoottorien puhdistukset
 • Lämmönvaihdinten ja lauhduttimien puhdistukset
 • Moottoreiden suojavahojen poisto
 • Ruosteen- ja lianpoisto koneista ja laitteista sekä varaosista
 • Maalinpoisto
 • Konehuoneiden ja muiden teknisten tilojen puhdistukset
 • Generaattoreiden ja staattoreiden puhdistukset
 • Kaapelihyllyjen puhdistukset
 • Erilaisten valumien ja jäämien poisto

Soita meille ja kysy lisää kuivajääpuhalluksen erikoisosaajilta!

Tulemme mielellämme myös tekemään koepuhalluksen kohteeseesi!

Yhteydenottopyyntö

Jos tarpeesi tai ongelmasi ei löydy listauksesta, niin ota silti ihmeessä meihin yhteyttä